Zaproszenie

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy! 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego do udziału w

XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

Zapraszamy Państwa do Katowic, do nowego Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. Konferencja odbędzie się w dniach 3-4. czerwca 2016 roku.

Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program merytoryczny zawierający sesje i wykłady prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w praktyce klinicznej, jak również prezentujące najnowsze osiągnięcia technologiczne. W programie znajdą się prezentacje zastosowania technik obrazowych w najnowszych rekomendacjach ESC, EACVI i innych towarzystw naukowych, sesje poświęcone m.in. obrazowaniu w wadach zastawkowych, wadach wrodzonych, niewydolności serca, nagłych stanach kardiologicznych, obrazowanie tętnic obwodowych. Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania badań echokardiograficznych będą miały możliwość uczestniczenia w kursach TTE, TEE i tzw. nowych technik echo oraz w sesji "Jak oceniać .....?".

Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań aby pobyt Państwa w Katowicach był dobrze wspominany. Lokalizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego zapewnia Państwu wygodny dojazd oraz duży parking samochodowy.

Do zobaczenia w Katowicach

Prof. Piotr Lipiec
Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Program

Piątek 3.06.2016


Sala A+B

10:00-12:00 Sesja przypadków.
Przewodniczący: A. Gackowski, K. Mizia-Stec, A. Wysokiński
10 przypadków (9 min./prezentację + 3 min./dyskusję)

 1. J. Górny (Olsztyn)
 2. K. Kurnicka (Warszawa)
 3. M. Mizia (Katowice)
 4. P. Stokłosa (Warszawa)
 5. A. Sikora-Puz (Katowice)
 6. M. Stąpór (Kraków)
 7. K. Starzyk (Kielce)
 8. J. Kochanowski (Warszawa)
 9. E. Szymczyk (Łódź)
 10. D. Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław)


11:00-12:00 Sesja moderowanych plakatów EACVI-HIT.
Moderatorzy: J. U. Voigt, B. Michalski, M. Fijałkowski
5 plakatów (8 min./prezentację + 4 min./dyskusję)

 1. M. Haberka (Katowice)
 2. D. Filipiak (Łódź)
 3. J. Nowak (Zabrze)
 4. M. Marcinkowska (Gdańsk)
 5. A. Wojtkowska (Lublin)


12:00-13:00 Sesja plakatowa.
Moderatorzy: M. Ciurzyński, M. Plewka, J. Bąk

13:00-14:00 Otwarcie Konferencji.

 1. Powitanie. Z. Gąsior, P. Hoffman, P. Lipiec
 2. Wystąpienia Gości i przedstawiciela Miasta Katowice
 3. Wykład inauguracyjny: Echocardiography in cardiac resynchronization therapy. J. U. Voigt
 4. Wręczenie nagrody za najlepszą pracę sesji EACVI-HIT


14:00-15:30 Echokardiografia w wytycznych 2015/2016.
Przewodniczący: Z. Gąsior, P. Hoffman, P. Lipiec

 1. Chamber Quantification. J. U. Voigt, 20 min.
 2. Zapalenie wsierdzia. E. Płońska-Gościniak, 20 min.
 3. Choroby osierdzia. J. D. Kasprzak, 20 min.
 4. Nadciśnienie płucne. A. Torbicki, 20 min.
 5. Dyskusja. 10 min.

15:30-16:00 Lunch

16:00-17:30 Chory po operacji wady zastawkowej.
Przewodniczący: A. Szyszka, T. Hryniewiecki, J. Bąk

 1. Prawidłowy obraz echokardiograficzny sztucznych zastawek. M. Fijałkowski, 20 min.
 2. Niedopasowanie zastawka–pacjent. K. Mizia-Stec, 15 min.
 3. Przeciek okołozastawkowy. P. Pysz, 15 min.
 4. Blokowanie sztucznej zastawki. A. Szyszka, 15 min.
 5. Zastawka po operacji naprawczej. J. Bąk, 15 min.
 6. Dyskusja. 10 min.


18:00-19:30 Echokardiografia w stanach nagłych.
Przewodniczący: J. D. Kasprzak, A. Torbicki, O. Trojnarska

 1. Ostry zespół wieńcowy i jego powikłania. H. Szwed, 25 min.
 2. Ostra zatorowość płucna. P. Pruszczyk, 20 min.
 3. Ostry zespół aortalny. P. Lipiec, 20 min.
 4. Zatrzymanie krążenia. B. Sobkowicz, 15 min.
 5. Dyskusja. 10 min.

 

Sobota 4.06.2016


Sala A

9:00-10:30 Prawa komora i wady wrodzone.
Przewodniczący: A. Fijałkowska, P. Podolec, P. Pruszczyk

 1. Ocena prawej komory w badaniu echokardiograficznym. O. Trojnarska, 20 min.
 2. Protokół badania echokardiograficznego pacjenta z wadą wrodzoną. P. Szymański, 20 min.
 3. Pacjent po korekcji wady wrodzonej (ToF, TGA, Fontan). M. Kowalski, 25 min.
 4. Ocena krążenia płucnego – wytyczne, pułapki, nowości. J. D. Kasprzak, 15 min.
 5. Dyskusja. 10 min.


11:00-12:30 Miażdżyca pozawieńcowa – obrazowanie ultrasonograficzne i decyzje terapeutyczne.
Przewodniczący: K. Mizia-Stec, A. Wysokiński, W. Kuczmik

 1. Miażdżyca aorty piersiowej i brzusznej. W. Braksator, 20 min.
 2. Miażdżyca tętnic dogłowowych. A. Kabłak-Ziembicka, 20 min.
 3. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych. M. Gabriel, 20 min.
 4. Ultrasonograficzna ocena funkcji śródbłonka. M. Haberka, 20 min.
 5. Dyskusja. 10 min.


12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Jak ocenić w pracowni echokardiograficznej?
Przewodniczący: M. Olszowska, Z. Gąsior, A. Tomaszewski

 1. Płyn w opłucnej i zastój w krążeniu płucnym. M. Olszowska, 15 min.
 2. Żyłę główną dolną, prawy przedsionek i żyły kończyn dolnych (test uciskowy). M. Ciurzyński, 30 min.
 3. Tętnice kończyn po nakłuciu przez kardiologa inwazyjnego. B. Lasota, 15 min.
 4. Pacjenta przed kardiowersją. A. Tomaszewski, 20 min.
 5. Dyskusja. 10 min.


15:30-17:00 Niewydolność serca – rola echokardiografii.
Przewodniczący: W. Braksator, J. Drożdż, T. Kukulski

 1. Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej u pacjenta z niewydolnością serca. W. Kosmala, 20 min.
 2. Ocena niedokrwienia i żywotności u pacjenta z niewydolnością serca. Z. Gąsior, 20 min.
 3. IABP, LVAD, ECMO. A. Goździk, 20 min.
 4. Echokardiografia w ocenie pacjenta przed i po transplantacji serca. T. Kukulski, 20 min.
 5. Dyskusja. 10 min.


Sala B

8:30-10:30 TTE od podstaw – kurs.
Przewodniczący: E. Płońska-Gościniak, K. Łoboz-Grudzień, A. Gackowski

 1. Anatomia echokardiograficzna. A. Gackowski, 20 min.
 2. Ocena funkcji skurczowej LV i RV. Ł. Chrzanowski, 20 min.
 3. Ocena funkcji rozkurczowej. W. Braksator, 20 min.
 4. Ocena niedomykalności. M. Maciejewski, 20 min.
 5. Ocena zwężeń. A. Wojtarowicz, 20 min.
 6. Ocena wad wrodzonych. O. Trojnarska, 20 min.


11:00-12:30 TEE od podstaw – kurs.
Przewodniczący: O. Trojnarska, A. Klisiewicz, A. Szyszka

 1. Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje. Z. Oko-Sarnowska, 20 min.
 2. Wady zastawki mitralnej. J. Bąk, 20 min.
 3. Wady zastawki aortalnej i aorty. A. Klisiewicz, 20 min.
 4. Migotanie przedsionków. Zatorowość sercopochodna. A. Szyszka, 15 min.
 5. Monitorowanie zabiegów przezskórnych i chirurgicznych. P. Szymański, 15 min.
 6. Ocena wad zastawkowych – zastosowanie 3D TEE. J. D. Kasprzak, 10min.


12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Nowe techniki echokardiograficzne od podstaw – kurs.
Przewodniczący: P. Lipiec, T. Kukulski, M. Kowalski

 1. Echokardiografia 3D. P. Scisło, 20 min.
 2. Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji. M. Kowalski, 20 min.
 3. Echokardiografia obciążeniowa. E. Płońska-Gościniak, 20 min.
 4. Echokardiografia kontrastowa. R. Olszewski, 15 min.
 5. Echokardiografia kieszonkowa. M .Fijałkowski, 15 min.


15:30-17:00 Echokardiografia w interwencjach sercowo-naczyniowych.
Przewodniczący: P. Szymański, M. Fijałkowski, M. Jasiński

 1. TAVI. D. Sorysz, 20 min.
 2. PMBV. A. Gackowski, 20min.
 3. MitraClip. I. Świątkiewicz, 20 min.
 4. Zamykanie ASD/PFO. P. Pysz, 20 min.
 5. Dyskusja. 10 min.


17:00 Zamknięcie konferencji.
Z. Gąsior, P. Lipiec

Komitety

Komitet Naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

Członkowie:
Dr med. Janusz Bąk
Dr hab. med. Marcin Fijałkowski
Dr hab. med. Andrzej Gackowski prof. nadzw. UJ
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
Dr hab. med. Piotr Szymański prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka
Prof. dr hab. med. Olga Trojnarska

Komitet Organizacyjny:

Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
i II Oddział Kardiologii SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

Członkowie:
Dr med. Mariusz Skowerski
Dr med. Piotr Pysz
Dr med. Maciej Haberka
Dr med. Bartosz Lasota
Lek. Patryk Grzywocz

Abstrakty

W ramach konferencji zorganizowane zostaną dwie sesje plakatowe, w trakcie których przedstawione zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy prace oryginalne:

 • Angielskojęzyczna sesja moderowanych plakatów pod patronatem European Association of Cardiovascular Imaging - Heart Imagers of Tomorrow.
  EACVI-HIT to organizacja skupiająca młodych członków (do 38. roku życia) Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego. W trakcie planowanej sesji międzynarodowe jury wybierze najlepszą pracę, której pierwszy autor otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł w trakcie ceremonii otwarcia konferencji. Gorąco zapraszamy wszystkich młodych członków Sekcji Echokardiografii (do 38. roku życia) do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na tę sesję (kryterium wiekowe dotyczy tylko pierwszego autora, który musi być jednocześnie prezenterem pracy). Pierwsi autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji w ramach tej sesji będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej na konferencję. Zgłoszone prace, które nie zostaną zakwalifikowane do tej sesji, będą podlegały kwalifikacji do polskojęzycznej sesji moderowanych plakatów (bez konieczności ponownego zgłaszania).
 • Polskojęzyczna sesja moderowanych plakatów.
  Gorąco zapraszamy wszystkich członków Sekcji Echokardiografii do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na tę sesję. Pierwsi autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji w ramach tej sesji będą uprawnieni do zredukowanej opłaty rejestracyjnej na konferencję (100zł).

Zgłaszanie abstraktów na obie sesje będzie możliwe od 15 lutego do 17 kwietnia poprzez system abstraktowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

MIEJSCE
OBRAD

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Kontakt ws. organizacyjnych
Tel.: 61 830 40 67

Plac Sławika i Antalla 1
40-005 Katowice

Współgospodarz

Miasto Katowice

Sponsor strategiczny

Polpharma

Sponsorzy Srebrni

ActelionADO-MEDAOP OrphanBayerGE HealthcarePhilipsServierSiemensZentiva

Sponsorzy

AdamedBerlin-Chemie/MenariniBoehringer IngelheimIntimexKosmedPfizerTMS Toshiba

Patronat Medialny

MEDTubeOgólnopolski Przegląd MedycznyInstytut AterotrombozyMedycyna Praktyczna

 

Wykonanie: